Genos Duygusal Zeka Değerlendirme ve Geliştirme Araçları

Duygusal Zekanın davranışlara yansıtabilme becerileri ölçülebilmektedir. Duygusal Zekanın bir diğer ve en önemli özelliği öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir zeka türü olmasıdır. Genos Duygusal Zeka Değerlendirme araçları 360 derece değerlendirme yaparak, kişinin duygusal zekasını ne kadar davranışlarına yansıtabildiğini belirler. Gelişim ihtiyacı olan alanlar için uygulanan özel gelişim araçları sayesinde davranışa yansıtma becerileri geliştirilir.

Genos Duygusal Zeka Değerlendirme modeli Swinburne Üniverisitesi ile yapılan çalışmalar ile geliştirilmiştir.

Kazanımlar:

  • İkna becerilerini geliştirir.
  • Liderlerin ve yöneticilerin potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlar.
  • Çatışma yönetim becerilerini geliştirir.
  • Daha etkin sosyal iletişim becerileri kazandırır.