İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemiİnsan Kaynakları yönetimi çalışanın işe alınması, çalışma dönemi, işten ayrılması ve akabindeki süreci kapsar. Bu sürecin İş Kanunu, SGK mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak yönetilmesi çok önemlidir.
Bu süreçlerin en doğru şekilde yönetilmesi için ilgili kanun ve yönetmeliklere hakim olunması ve doğru uygulanması gerekmektedir. Çalışan – işveren arasındaki yasal ilişkinin doğru yönetilmesi her iki tarafın haklarının korunmasını sağlayacaktır.
En çok yapılan hata daha çalışan ile işe alım sürecinde kurulan yasal ilişkinin doğru kurgulanmaması ve çalışma süreci içinde tüm doküman ve evrakların doğru uygulanmamasıdır.
Bir çok küçük ve orta ölçekli firma ticari ve ekonomik sebepler ile konusunda uzman ve tüm hukuki süreçlere hakim İnsan Kaynakları Uzmanları ile çalışamayabiliyorlar. ddr danışmanlık İnsan Kaynakları uygulamalarının sadece büyük firmaların yürütebileceği bir alan olduğu algısını yıkarak, küçük ve orta ölçekli firmaların da layığıyla bu süreçlerini yönetebilmeleri, doğru ve mevzuatlara uygun olarak yönetildiğinde yasalar karşısında çalışan ve işverenin sorun yaşamaksızın çalışma sürecinde ve sonrasında profesyonel hayatlarına devam edebilmelerine destek olmak için kuruldu.
“İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi lüks değil bir firmanın devamlılığı için temel ihtiyaçtır.”.